top of page

טכנולוגיות לשיקום הוקמה על ידי טל ולנסי, מרפאה בעיסוק מוסמכת מטעם משרד הבריאות, בוגרת "הקריה האקדמית אונו" העוסקת בתחום למעלה מ-7 שנים.

את עבודתה החלה בתחום שיקום מבוגרים במסגרת אשפוז ולאחר מכן המשיכה את דרכה המקצועית בטיפול בקהילה בשיקום נפגעי גפיים עליונות ופגיעות נוירולוגיות בקופות החולים. 

bottom of page