top of page
Mountain Cliff Hiker

 

אנשי מקצוע לשיקום ביתי

אם השליחות שלך היא לשנות לאנשים את החיים ולתת להם הזדמנות לחיות חיים משמעותיים, מקומך איתנו. 

אנחנו מאמינים בטיפול שיקומי בסביבה הטבעית של האדם ומציעים טיפול נוירולוגי בשילוב טכנולוגיות מתקדמות בבית הלקוח. 

Physical Therapy

פיזיותרפיסט\ית

במסגרת התפקיד נבצע הערכה מלאה של מצב הלקוח

ובניית מסלולי שיקום בהתאמה אישית לפי שלבי ההחלמה המשתנים של מטופלים אקוטיים ומטופלים כרוניים.

:דרישות המשרה

*  מוטיבציה גבוהה / שליחות אמיתית לשנות חיים / לעסוק     בתפקיד משמעותי 

*  בעל יכולת ניהול עצמי וקבלת החלטות עצמאית בשטח. 

*  בעל יכולת ניהול עצמי וקבלת החלטות

   עצמאית בשטח. 

* יחסי אנוש ושירותיות גבוהים.  

* ניסיון בתחום השיקום הנוירולוגי שנתיים לפחות- חובה.

* ניסיון בשיקום ביתי- יתרון . 

* ניסיון בשימוש בטכנולוגיות שיקומיות- יתרון. 

* בעל תעודה מקצועית להתאמת טכנולוגיות שיקום וניידות-            יתרון. 

במסגרת התפקיד נבצע הערכה מלאה של מצב הלקוח

ובניית מסלולי שיקום בהתאמה אישית לפי שלבי ההחלמה המשתנים של מטופלים אקוטיים ומטופלים כרוניים.

:דרישות המשרה

*  מוטיבציה גבוהה / שליחות אמיתית לשנות חיים / לעסוק     בתפקיד משמעותי 

*  בעל יכולת ניהול עצמי וקבלת החלטות עצמאית בשטח. 

*  בעל יכולת ניהול עצמי וקבלת החלטות

   עצמאית בשטח. 

* יחסי אנוש ושירותיות גבוהים.  

* ניסיון בתחום השיקום הנוירולוגי שנתיים לפחות- חובה.

* ניסיון בשיקום ביתי- יתרון . 

* ניסיון בשימוש בטכנולוגיות שיקומיות- יתרון. 

* בעל תעודה מקצועית להתאמת טכנולוגיות שיקום       וניידות- יתרון. 

Physiotherapy

מרפא\ה בעיסוק

במסגרת התפקיד נבצע הערכה מלאה של מצב הלקוח

ובניית מסלולי שיקום בהתאמה אישית לפי שלבי ההחלמה המשתנים של מטופלים אקוטיים ומטופלים כרוניים.

:דרישות המשרה

*  מוטיבציה גבוהה / שליחות אמיתית לשנות חיים / לעסוק     בתפקיד משמעותי 

*  בעל יכולת ניהול עצמי וקבלת החלטות עצמאית בשטח. 

*  בעל יכולת ניהול עצמי וקבלת החלטות

   עצמאית בשטח. 

* יחסי אנוש ושירותיות גבוהים.  

* ניסיון בתחום השיקום הנוירולוגי שנתיים לפחות- חובה.

* ניסיון בשיקום ביתי- יתרון . 

* ניסיון בשימוש בטכנולוגיות שיקומיות- יתרון. 

* בעל תעודה מקצועית להתאמת טכנולוגיות שיקום       וניידות- יתרון. 

במסגרת התפקיד נבצע הערכה מלאה של מצב הלקוח

ובניית מסלולי שיקום בהתאמה אישית לפי שלבי ההחלמה המשתנים של מטופלים אקוטיים ומטופלים כרוניים.

דרישות המשרה:

*  מוטיבציה גבוהה / שליחות אמיתית לשנות חיים / לעסוק     בתפקיד משמעותי 

*  בעל יכולת ניהול עצמי וקבלת החלטות עצמאית              בשטח. 

*  בעל יכולת ניהול עצמי וקבלת החלטות

   עצמאית בשטח. 

* יחסי אנוש ושירותיות גבוהים.  

* ניסיון בתחום השיקום הנוירולוגי שנתיים לפחות- חובה.

* ניסיון בשיקום ביתי- יתרון . 

* ניסיון בשימוש בטכנולוגיות שיקומיות- יתרון. 

* בעל תעודה מקצועית להתאמות ושינויי דיור- יתרון. 

לשליחת מועמדות
bottom of page