top of page
3D.jpeg
3D Tutor
מרפק.png
Arm Tutor
כפפה.png
Hand Tutor
hand tutor

Hand Tutor

כפפת ה hand tuter מאפשרת אימון על פעולות מוטוריקה עדינה של האצבעות, תנועות שורש כף יד ושילוב שלהן לכדי ביצוע פעולות יום יום. המערכת מורכבת מתוכנה המקושרת לכפפה ארגונומית ייעודית לטיפול המאפשרת למטפל לעבוד בתוך טווח התנועה ואף לשפרו. תנועה באמצעות מכשיר הביו-פידבק שומרת על המוטיבציה ומאתגרת את האדם באופן מבוקר לכל אורך האימון.

Arm tutor
3D tutor

Arm Tutor

מכשיר  ה Arm tutor מאפשרת אימון על תנועת מרפק, כתף ושילוב של שניהם לכדי ביצוע פעולות יום יום. המערכת מורכבת מתוכנה המקושרת למכשיר המולבש על גבי הזרוע אשר מודד באופן מדויק את תנועת המרפק והכתף באופן מבודד ולא מאפשר תנועות פיצוי של מפרקים אחרים ביד. יכולת זו מאפשרת למטפל להגדיר תנועות תפקודיות ייעודיות אותן נרצה לשפר בתפקוד היום יומי.

3D Tutor

מכשיר המתלבש על מגוון רחב של איברים ובכך מאפשר אימון על תנועות מפרקים רבים: כתף, מרפק, שורש כף יד, תנועת ראש, תנועת גב, ברך, ירך וקרסול.

תנועה באמצעות מכשיר הביו-פידבק שומרת על המוטיבציה ומאתגרת את האדם באופן מבוקר לכל אורך האימון. בכל זמן השימוש במכשיר מבקרת התוכנה את תנועתו של המטופל ומביאה אותו לשאוף ולהפיק תנועה רצונית ומבודדת במפרק הרצוי.

bottom of page