top of page
Comforting

מטפל מטעם ט.ל - טכנולוגיות לשיקום, מגיע אליכם הביתה למפגש ראשון בו יותאמו המכשירים למידתכם. באמצעות מערכת ממוחשבת יבצע הערכה מוטורית מקיפה לטווחי התנועה וכוח השריר ובהתאם לממצאי הבדיקה תבנה תכנית טיפול אישית אשר תתועד דיגיטלית ותאפשר מעקב אחר ההתקדמות.

bottom of page